Duurzame restauratie ‘de Witte Roos’

De duurzame restauratie van 'de Witte Roos' te Delft.   "Milieu, milieu, ach man, ik kom uit een voortreffelijk milieu!" Het is de beroemde uitspraak van Loes Luca als villabewoonsters in commercial over energiebesparing uit de jaren negentig. Over energiebesparing bij monumenten bestaan ook nu nog … [Read more...]

Opleidingen

Een shortlist naar interessante cursussen en opleidingen  (in ontwikkeling) Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen Folder Opleiding Professional Restauratie van NCE - versie januari 2018 HAN Arnhem Nijmegen Opleiding herbestemmen van beeldbepalende gebouwen HU Utrecht post-hbo opleiding … [Read more...]

Overzicht belangrijkste wetten en regels

Inleiding In dit dossier worden de belangrijkste wetten genoemd waar een monumentenambtenaar mee te maken heeft, zowel voor de bescherming van monumenten als voor archeologie en gebiedsgerichte bescherming van cultuurhistorische waarden. De bescherming van monumenten en van beschermde stads- en … [Read more...]

Herbestemming

HERBESTEMMING Een vaak gehoorde klacht is dat regelgeving de mogelijkheden voor herbestemming beperkt. Natuurlijk kan regelgeving een hobbel zijn op het pad naar een nieuwe gebruiksfunctie voor een gebouw. Ervaringen gedeeld in het Nationale Programma Herbestemming tonen aan dat projecten soms lastig van de … [Read more...]