Lokale agenda religieus erfgoed Deventer

De gemeente Deventer heeft de afgelopen drie jaar samen met de kerkeigenaren verkend wat de gemeentebrede opgave is voor het religieus erfgoed. Door te weten waar wederzijdse ambities, mogelijkheden en verwachtingen liggen kon her- en nevenbestemming worden gestimuleerd en tegelijkertijd nagedacht worden over … [Lees meer...]

Opleidingen

Een shortlist naar interessante cursussen en opleidingen  (in ontwikkeling)   HAN Arnhem Nijmegen Opleiding herbestemmen van beeldbepalende gebouwen   HU Utrecht post-hbo opleiding bouwhistorie-restauratie en monumentenzorg HU Utrecht post-hbo opleiding erfgoed en ruimte HU Utrecht … [Lees meer...]

Herbestemming

HERBESTEMMING Een vaak gehoorde klacht is dat regelgeving de mogelijkheden voor herbestemming beperkt. Natuurlijk kan regelgeving een hobbel zijn op het pad naar een nieuwe gebruiksfunctie voor een gebouw. Ervaringen gedeeld in het Nationale Programma Herbestemming tonen aan dat projecten soms lastig van de … [Lees meer...]