Lokale agenda religieus erfgoed Deventer

De gemeente Deventer heeft de afgelopen drie jaar samen met de kerkeigenaren verkend wat de gemeentebrede opgave is voor het religieus erfgoed. Door te weten waar wederzijdse ambities, mogelijkheden en verwachtingen liggen kon her- en nevenbestemming worden gestimuleerd en tegelijkertijd nagedacht worden over de rol die de overheid kan spelen. De aanpak en resultaten van dit project zijn vastgelegd in een eindrapportage ‘Lokale Agenda religieus erfgoed Deventer’.

Naar aanleiding van dit project is in maart 2014 een artikel verschenen in het Tijdschrift Monumenten: Agenderen als hoofdrol bij religieus erfgoed.

Publicatiedatum: 11 juli 2014