Regionale financieringsmogelijkheden

 

(Info deze pagina via restauratiefonds.nl)

Regionale fondsen
Provinciale fondsen

Als u een gemeentelijk of provinciaal monument gaat restaureren, komt u wellicht in aanmerking voor een Cultuurfonds-hypotheek. De Cultuurfonds-hypotheek is een lening met een lage rente voor gemeentelijke of provinciale monumenten of andere door de overheid beschermde panden. De lening wordt verstrekt door het Nationaal Restauratiefonds. Er is veel belangstelling voor de Cultuurfonds-hypotheek. Mogelijk is er op dit moment geen Cultuurfonds-hypotheek beschikbaar in uw provincie. Neem daarom voordat u gaat aanvragen contact met het Nationaal Restauratiefonds op. De regeling geldt voor de provincies: Friesland, Groningen, Overijssel, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Noord-Holland en Zeeland. In Flevoland en Limburg bestaat geen Cultuurfonds-hypotheek.

Naast de Cultuurfonds-hypotheek maakt elke Provincie zijn eigen beleid en subsidieregelingen voor de instandhouding van erfgoed dat voor de betreffende provincie van belang is. Actuele informatie over deze regelingen vindt u op www.monumenten.nl.

Gemeenten

Een groot aantal gemeente kon subsidies voor onderhoud van monumenten financieren dankzij de Investeringssubsidie Stedelijke Vernieuwing (ISV) van de Rijksoverheid. Deze regeling wordt nu afgebouwd. Maar nog steed kennen de meeste gemeenten hebben een eigen regeling voor financiering van onderhoud van gemeentelijke monumenten. Of in de vorm van subsidie in eens of in de vorm van een lening tegen een lage rente. Zowel het Nationaal Restauratiefonds als het Stimuleringsfonds voor de Volkshuisvesting bieden gemeenten de mogelijkheid om een monumentenfonds op te zetten en daaruit leningen aan eigenaren van monumenten te verstrekken.

Onderstaande gemeenten hebben een eigen fonds voor leningen voor onderhoud van monumenten via het Nationaal Restauratiefonds:

De gemeenten Haarlem en Delft verstrekken laagrentende leningen voor onderhoud van monumenten via het Stimuleringsfonds voor Volkshuisvesting.

Publicatiedatum: 8 augustus 2018