Europa

Ook in Europa wordt de instandhouding van Erfgoed en het versterken van de Erfgoedsector gestimuleerd. De Europese Commissie heeft ingestemd met het voornemen om het jaar 2018 uit te roepen tot jaar van het Erfgoed.

Daarnaast heeft Nederland meerdere internationale verdragen ondertekend waarin de bescherming van cultureel erfgoed vastgelegd is (zie wetten en regels, Europese regelgeving).

Vanuit Europa worden meerdere programma’s gesubsidieerd die samenwerkingsverbanden tussen Europese steden stimuleren en het onderzoek naar duurzame instandhouding van erfgoed subsidiëren. Meestal ligt de nadruk op het subsidiëren van kennisuitwisseling, afhankelijk van de regionale afspraken over de subsidieverdeling is het soms ook mogelijk om voor concrete projecten Europese subsidie te ontvangen. Zie bijvoorbeeld de Interreg en Urbact projecten.

Publicatiedatum: 26 juli 2017