Erfgoed, promotie en toerisme

Iedere gemeente doet aan promotie van stad of dorp. Soms doen nabijgelegen gemeenten dat in samenwerking met elkaar. Wanneer een gemeente zich goed weet te verkopen kan dat de bezoekersaantallen flink beïnvloeden. Wat heeft de betreffende stad of dorp te bieden, dat aantrekkelijk kan zijn voor toeristen? Of wat is er lokaal bijzonder dat mensen er graag willen wonen of een bedrijf zich er graag wil vestigen?

Promotie is sterk ingegeven door het economisch belang. Bewoners, bedrijven en toeristen zorgen voor levendigheid in de stad en zij besteden geld in winkels, evenementen, horeca, hotels, theater en musea. Dit levert diverse arbeidsplaatsen op, maar bovenal er is leven in de stad! Iedere stad is gebaat bij een bruisende economie.

Door promotie weten mensen wat er in een gemeente is te doen. Met de toegenomen vrije tijd en de algehele groei van de welvaart zijn mensen vaker in de gelegenheid om dagtochtjes te maken of zelfs meerdere dagen een bezoek af te leggen. VVV’s of City Marketing maakten al lange tijd melding van de belangrijkste monumenten. Maar men ging zich realiseren dat in meer algemene zin steden met gevariërde culturele voorzieningen en nog veel zichtbare historie bij vele groepen in trek raakten. Onder andere de studies van Marlet en Richard Florida hebben dit inzichtelijk gemaakt. Promotie vindt allang niet meer plaats op basis van enkele topgebouwen, maar er worden complete wandel-, fiets- en kanotochten aangeboden, die langs de mooiste plekjes gaan.

Toeristen raakten steeds geïnteresseerder en naast de gegevens over de gebouwen werd men nieuwsgierig naar de verhalen erachter. Juist de verhalen zijn nu populair geworden en maken dat mensen dingen beter kunnen onthouden en er enthousiast aan anderen over kunnen vertellen. Zo ontstaat mond- op mondreclame. Met de digitale mogelijkheden, en nu zeker met de app’s, wordt steeds meer informatie gegeven. Het prikkelt de gemeenten zelf stukken geschiedenis uit de archieven te halen en deze op een aantrekkelijke manier aan de bezoekers aan te bieden. Cultureel erfgoed verzorgt dus een belangrijk aandeel in het promotiebeleid.

Erfgoedprofessionals zijn hier blij mee. Door te wijzen op het succes bij bezoekers is het draagvlak voor investeringen in erfgoed vergroot. Het onderhouden van historische panden of het geschikt maken van gebouwen voor hedendaags gebruik is duur. Als economische argumenten de instandhouding en bereidheid tot investeren in erfgoed kunnen ondersteunen, dan is er niets op tegen die cultuurhistorische kwaliteiten van de gemeenten breed te benutten.

Iedere stad heeft inmiddels wel begrepen dat er veel geld te verdienen valt met de eigen erfgoedwaarden. Daarvoor is het nodig dat je de kracht van bepaalde plekken voor toeristen kent, maar deze bovenal moet vermarkten. Samenwerken met VVV of City Marketing is niet meer weg te denken.

Publicatiedatum: 26 september 2013