Financiering

Er zijn diverse mogelijkheden om het behoud van erfgoed financieel te stimuleren. Op Europees niveau wordt subsidie verstrekt aan samenwerkingsprojecten. Op landelijk en lokaal niveau is financiering beschikbaar voor het stimuleren van herbestemming en het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan monumenten.

RIJKSMONUMENTEN

Eigenaren van woningen beschermd als rijksmonument kunnen geld lenen tegen een laag tarief voor restauratiewerkzaamheden bij het Nationaal Restauratiefonds. Daarnaast kunnen zij de kosten voor onderhoud aftrekken van de belasting. Voor eigenaren van rijksmonumenten anders dan woonhuizen geldt dat zij aanspraak kunnen doen op de Brim- onderhoudssubsidie of dat zij voor grote restauratiewerkzaamheden in aanmerking kunnen komen voor een lening tegen een lage rente. Ook de provincies kennen verschillende subsidiemogelijkheden voor het uitvoeren van grote restauraties. Overigens is het in de Brimregeling ook mogelijk om subsidie aan te vragen voor onderhoudsplannen van groen dat als rijksmonument wordt beschermd.

GEMEENTELIJKE MONUMENTEN

Eigenaren van gemeentelijke monumenten kunnen in aanmerking komen voor de subsidie of financiering die de eigen gemeente verstrekt of voor een lening of subsidie vanuit de provinciale fondsen.  Deze regelingen verschillen per gemeente en per provincie.

HERBESTEMMING

Voor herbestemming en het toevoegen van nieuwe gebruiksmogelijkheden aan een kerk zijn er ook financiële regelingen. Herbestemming van rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten of beeldbepalende of cultuurhistorisch waardevolle panden wordt gestimuleerd door een subsidie voor het haalbaarheidsonderzoek of een subsidie voor het wind- en waterdichthouden van het pand.  Het verruimen van de gebruiksmogelijkheden van een kerk wordt gestimuleerd door de kerken-neven-functie lening, een lening tegen een voordelig tarief.

Publicatiedatum: 11 juli 2014