Erfgoed en cultuur

Deze pagina is onder bewerking

Roerend Erfgoed

Integratie van gebouwd erfgoed en roerend erfgoed zoals daarover in de musea en archieven over gecommuniceerd wordt. Ook immaterieel erfgoed, in de zin van verhalen van de plek worden steeds vaker ingezet om de eigen buurt of gemeente van nu te verbinden met het verleden.

Publicatiedatum: 26 september 2013