Op reis door de gemeente: Participatie en erfgoedbeleid

Om de wensen van bewoners op te halen, zijn ambtenaren en bestuur van de gemeente Rheden de gemeente door getrokken. In een historische bus en met de campingtafel en al reden zij alle dorpskernen langs. Zie hier een kort verslag en de volledige beleidsnota Verbindend Verleden 2017-2021. Daarnaast heeft de … [Read more...]

Kaart bouwhistorie gemeenten

Kaart bouwhistorie, legenda: groen is actief participerend, blauw is passief lid van het Convent van Gemeentelijke Bouwhistorici. Klik op de kaart voor een vergroting. … [Read more...]

Toolkit Duurzaam Erfgoed

Onlangs is de Toolkit Duurzaam Erfgoed gelanceerd. In deze Toolkit wordt per energiemaatregel toegelicht in hoeverre deze toepasbaar is in monumenten en historische panden en waar eigenaren bij de uitvoering in het bijzonder op moeten letten. In de Toolkit wordt uitgebreid ingegaan op de eigenschappen van … [Read more...]

Lokale agenda religieus erfgoed Deventer

De gemeente Deventer heeft de afgelopen drie jaar samen met de kerkeigenaren verkend wat de gemeentebrede opgave is voor het religieus erfgoed. Door te weten waar wederzijdse ambities, mogelijkheden en verwachtingen liggen kon her- en nevenbestemming worden gestimuleerd en tegelijkertijd nagedacht worden over … [Read more...]

Informatie interieurs op website

De website behoudvanbinnen.nl geeft praktische informatie over het behoud en beheer van interieurs. De website bevat handige checklists, publicaties en nuttige adressen. … [Read more...]

Energieakkoord

Op 6 september 2013 heeft minister Kamp van economische zaken het energieakkoord getekend. Dit akkoord is bedoeld om energiebesparing bij gebouwen te stimuleren. Ook het stimuleren van duurzame renovatie is een van de doelen van het akkoord. Er komt een fonds van 600 miljoen euro om energiebesparende … [Read more...]

Groen beschermd in bestemmingsplan

De zorg voor erfgoed  is meestal gericht op rode monumenten. De gemeente Delft is al een aantal jaren bezig met het beschermen van de groene monumenten zoals parken, begraafplaatsen en  plantsoenen. Hiervoor werkt Monumentenzorg van de gemeente Delft samen met de collega’s van de afdelingen Ruimte, Beheer en … [Read more...]

Monumentenregisters online

Het toegankelijk maken van informatie is een eenvoudige manier om inwoners meer te betrekken bij het erfgoed. In een groot aantal gemeenten is de lijst met gemeentlijke monumenten via de gemeentelijke website te vinden. Ook het register van rijksmonumenten is online in te zien. Een mooi voobeeld van het … [Read more...]

Meer online praktijkvoorbeelden

Meer praktijkvoorbeelden vindt u op de volgende sites. Handleiding Erfgoed en Ruimte / praktijkvoorbeelden Herbestemming.nu / kennisbank en projecten … [Read more...]

Nota’s erfgoedbeleid

In een erfgoednota leggen gemeenten hun ambities ten aanzien van het erfgoedbeleid vast. De verbreding van het erfgoedbegrip heeft ertoe geleid dat ook de beleidsnota's meer omvattend worden, zowel monumenten, archeologie, ruimtelijke ontwikkeling, musea, immaterieel erfgoed en roerend erfgoed kunnen deel … [Read more...]