Overzicht belangrijkste wetten en regels

Inleiding In dit dossier worden de belangrijkste wetten genoemd waar een monumentenambtenaar mee te maken heeft, zowel voor de bescherming van monumenten als voor archeologie en gebiedsgerichte bescherming van cultuurhistorische waarden. De bescherming van monumenten en van beschermde stads- en … [Read more...]