Monumentenregisters online

Het toegankelijk maken van informatie is een eenvoudige manier om inwoners meer te betrekken bij het erfgoed. In een groot aantal gemeenten is de lijst met gemeentlijke monumenten via de gemeentelijke website te vinden. Ook het register van rijksmonumenten is online in te zien. Een mooi voobeeld van het … [Read more...]