Monumentenregisters online

Het toegankelijk maken van informatie is een eenvoudige manier om inwoners meer te betrekken bij het erfgoed. In een groot aantal gemeenten is de lijst met gemeentlijke monumenten via de gemeentelijke website te vinden. Ook het register van rijksmonumenten is online in te zien.

Een mooi voobeeld van het inzichtelijk maken van al de in de gemeente aanwezige cultuurhistorie is te vinden op de website www.amersfoortopdekaart.nl.  Op deze kaart staan niet alleen de rijksmonumenten en de gemeentelijke monumenten beschreven en afgebeeld, maar ook de archeologische waarden, de canon van Eemland, de kunstwerken in de gemeente, wandelingen, kaarten en hoogtepunten.

 

Publicatiedatum: 13 april 2017