Groen beschermd in bestemmingsplan

De zorg voor erfgoed  is meestal gericht op rode monumenten. De gemeente Delft is al een aantal jaren bezig met het beschermen van de groene monumenten zoals parken, begraafplaatsen en  plantsoenen. Hiervoor werkt Monumentenzorg van de gemeente Delft samen met de collega’s van de afdelingen Ruimte, Beheer en … [Read more...]