Aanwijzing gemeenten

Gemeentelijke monumenten

In de Monumentenwet 1988 is vastgelegd dat gemeenten een bevoegdheid hebben om gemeentelijke monumenten aan te wijzen. De gemeenteraad kan gebouwen op een gemeentelijke monumentenlijst plaatsen als deze niet zijn aangewezen als rijksmonument. Bijvoorbeeld gebouwen en objecten die belangrijk zijn in de geschiedenis van een stad of dorp. Voorafgaand aan de selectie moet de gemeente het aanwezige erfgoed inventariseren.

Gemeenten zijn verplicht om een  monumentenverordening of erfgoedverordening vast te stellen waarin wordt vastgelegd hoe monumenten worden aangewezen en beschermd. In deze verordening kan ook worden vastgelegd welke werkzaamheden vergunningplichtig zijn.

Lees verder:
> VNG Model Erfgoedverordening 

 

 

Publicatiedatum: 20 april 2017