Erfgoed en economie

Er is steeds vaker behoefte aan een economische onderbouwing voor investeringen in cultureel erfgoed. Wanneer kan worden aangetoond dat investeren in erfgoed loont, kunnen partners makkelijker over de streep worden getrokken. Ook raadsleden zien graag terug of de gemeentelijke bestedingen renderen. Het kunnen geven van inzicht kan dus grote consequenties hebben voor het erfgoedbeleid van gemeenten’.  De publicatie ‘Cultureel Erfgoed op waarde geschat’ is het resultaat van twee onderzoeken van Platform31, uitgevoerd met diverse steden, de Vrije Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Twente.

De studie toont aan dat cultureel erfgoed een grote economische toegevoegde waarde heeft. De voorbeelden uit de gemeenten tonen dit ook aan. De wijze waarop erfgoed aktief wordt gepresenteerd, kan leiden tot vele extra bezoekers, en een aantrekkelijke omgeving bieden aan bewoners en bedrijven. Om dit te bereiken, is het soms nodig sterke coalities te vormen tussen overheid en het bedrijfsleven.

Deze pagina wordt binnenkort verder aangevuld

Publicatiedatum: 26 september 2013