Toolkit Duurzaam Erfgoed

Onlangs is de Toolkit Duurzaam Erfgoed gelanceerd. In deze Toolkit wordt per energiemaatregel toegelicht in hoeverre deze toepasbaar is in monumenten en historische panden en waar eigenaren bij de uitvoering in het bijzonder op moeten letten. In de Toolkit wordt uitgebreid ingegaan op de eigenschappen van … [Read more...]

Energieakkoord

Op 6 september 2013 heeft minister Kamp van economische zaken het energieakkoord getekend. Dit akkoord is bedoeld om energiebesparing bij gebouwen te stimuleren. Ook het stimuleren van duurzame renovatie is een van de doelen van het akkoord. Er komt een fonds van 600 miljoen euro om energiebesparende … [Read more...]

Duurzame restauratie ‘de Witte Roos’

De duurzame restauratie van 'de Witte Roos' te Delft.   "Milieu, milieu, ach man, ik kom uit een voortreffelijk milieu!" Het is de beroemde uitspraak van Loes Luca als villabewoonsters in commercial over energiebesparing uit de jaren negentig. Over energiebesparing bij monumenten bestaan ook nu nog … [Read more...]