Energieakkoord

Op 6 september 2013 heeft minister Kamp van economische zaken het energieakkoord getekend. Dit akkoord is bedoeld om energiebesparing bij gebouwen te stimuleren. Ook het stimuleren van duurzame renovatie is een van de doelen van het akkoord. Er komt een fonds van 600 miljoen euro om energiebesparende maatregelen voor particulieren te financieren. Daarnaast komt er een bedrag van 400 miljoen euro beschikbaar voor woningbouwcorporaties.

Inmiddels (per 1 juni 2017) kunnen eigenaren van Rijksmonumenten bij het Nationaal Restauratiefonds een stimuleringslening afsluiten voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen.

 

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie.

Publicatiedatum: 26 juli 2017