Cultuur- en bouwhistorische waarden

Pagina onder bewerking

Gemeenten moeten cultuurhistorische waarden meewegen in hun beleid. Het begrip cultuurhistorie is een containerbegrip waar ook monumenten en archeologie onder vallen. Om cultuurhistorische waarden te kunnen meewegen, moeten gemeenten de aanwezige waarden in hun gemeenten inventariseren. Ook bouwhistorische waarden vallen onder het begrip cultuurhistorische waarden. Bouwhistorisch onderzoek is van belang bij het veranderen van een bouwwerk of een bestaand complex.

Bij het verlenen van een vergunning voor het wijzigen van een monument is de gemeente verplicht advies te vragen aan een onafhankelijke Monumentencommissie. Soms is deze commissie samengevoegd met de Welstandscommissie of een commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Deze commissie beoordeelt op basis van het gemeentelijk beleid of de monumentale waarden gerespecteerd worden. De gemeente kan een cultuurhistorische inventarisatie en waardestelling ook gebruiken om het welstandsbeleid of het ruimtelijke beleid te onderbouwen.

 

 

 

Publicatiedatum: 11 juli 2014