Op reis door de gemeente: Participatie en erfgoedbeleid

Om de wensen van bewoners op te halen, zijn ambtenaren en bestuur van de gemeente Rheden de gemeente door getrokken. In een historische bus en met de campingtafel en al reden zij alle dorpskernen langs. Zie hier een kort verslag en de volledige beleidsnota Verbindend Verleden 2017-2021. Daarnaast heeft de … [Read more...]

Meer online praktijkvoorbeelden

Meer praktijkvoorbeelden vindt u op de volgende sites. Handleiding Erfgoed en Ruimte / praktijkvoorbeelden Herbestemming.nu / kennisbank en projecten … [Read more...]

Nota’s erfgoedbeleid

In een erfgoednota leggen gemeenten hun ambities ten aanzien van het erfgoedbeleid vast. De verbreding van het erfgoedbegrip heeft ertoe geleid dat ook de beleidsnota's meer omvattend worden, zowel monumenten, archeologie, ruimtelijke ontwikkeling, musea, immaterieel erfgoed en roerend erfgoed kunnen deel … [Read more...]