Nota’s erfgoedbeleid

In een erfgoednota leggen gemeenten hun ambities ten aanzien van het erfgoedbeleid vast. De verbreding van het erfgoedbegrip heeft ertoe geleid dat ook de beleidsnota’s meer omvattend worden, zowel monumenten, archeologie, ruimtelijke ontwikkeling, musea, immaterieel erfgoed en roerend erfgoed kunnen deel uitmaken van een gemeentelijke beleidsnota.  Bij het opstellen ervan is het belangrijk dat bewoners en belangenverenigingen zich in het voorgenomen beleid kunnen vinden. Hun bijdrage is van groot belang voor het draagvlak ervan.

 

Enkele recente voorbeelden:

Erfgoednota Alkmaar (2016)
Agenda voor het Erfgoed. Amsterdam (2016)

 

 

Publicatiedatum: 8 augustus 2018