Socratische dialoog: Publieksparticipatie in het cultureel erfgoed en de rol van de erfgoedprofessional

Kaart onbeschikbaar

Datum/Tijd
Date(s) - 29/11/2017
10:00 - 16:30

Locatie
Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed


Socratische dialoog: Publieksparticipatie in het cultureel erfgoed en de rol van de erfgoedprofessional
Geachte heer, mevrouw,

Graag nodigen we u uit voor de Socratische dialoog op woensdag 29 november 2017. Deze keer gaat de onderzoeksbijeenkomst over publieksparticipatie in het cultureel erfgoed en de rol van de erfgoedprofessional. De dialoog vindt plaats van 10.00 tot 16.30 uur bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5 in Amersfoort.

De rol van het publiek in het beslissingsproces over het beheer en behoud van cultureel erfgoed krijgt steeds meer aandacht. Heel actueel is dit in de monumentenzorg waar (privé) eigenaren hun eigen plannen indienen en subsidies aanvragen om historische gebouwen te restaureren, renoveren, verduurzamen en/of herbestemmen, en vervolgens de adviezen en meningen van allerlei erfgoed professionals tegenkomen. Ook zijn er steeds meer gevallen waar het publiek medezeggenschap opeist met het omgang van kunst in de openbare ruimte, vooral maar niet uitsluitend bij het verwijderen van monumentale kunst en buitenbeelden. Als gevolg van vele bezuinigingsronden besteden musea veel meer aandacht aan educatie en andere activiteiten om bezoekers aan hun te binden, dit ook onder de noemer publieksparticipatie. En hoe gaan professionals met amateur archeologen om?

Maar wat is de rol van het publiek? En wat betekent publieksparticipatie voor de rol van de erfgoedprofessional? Het woord participatie betekent meedoen of deelnemen, maar impliceert ook tweerichtingsverkeer en meebeslissen. Is het dan de bedoeling dat professionals en het publiek de verantwoordelijkheid delen voor het beheer en behoud van erfgoed?

Tijdens de bijeenkomst op 29 november onderzoeken we deze vragen aan de hand van case studies.

Direct aanmelden
Hoe delen we de verantwoordelijkheid?
Socratische dialoog

Het onderzoeksgesprek wordt in de vorm van een Socratische dialoog gevoerd, een zogenaamd ‘vraag achter de vraag’ gesprek. Iedere deelnemer komt aan het woord, kan zijn/haar mening inbrengen en deze kritisch (laten) onderzoeken. Het doel is de deelnemers te helpen om elkaars en hun eigen meningen over wat de rol van het publiek en de erfgoedprofessional is in het behoud en beheer van cultureel erfgoed, kortom, hoever publieksparticipatie zou moeten gaan.

Voor beslissers en uitvoerders

De bijeenkomst is bedoeld voor professionals die te maken hebben met het waarderen van cultureel erfgoed en beslissingen nemen over restauratie en conservering of dat zelf uitvoeren. Het kan gaan om allerlei cultureel erfgoed: gebouwen, museale objecten en collecties, archeologische vondsten, landschappen, stadsgezichten, herbestemde gebouwen, enz.

Voorbeelden uit eigen praktijk

Ter voorbereiding op deze dag kunt u op het aanmeldformulier aangeven of u een case study in wilt brengen met een voorbeeld van beslissingen die werden genomen met deelname van het publiek. Het gaat dan om casussen waar u persoonlijk bij betrokken bent en waarbij sprake is van een zogenaamd ‘cruciaal moment’. U was het bijvoorbeeld niet eens met een beslissing of u was betrokken bij een verhitte discussie daarover. Als u een case study wilt inbrengen nemen wij contact met u op om uw voorbeeld als aanzet voor de bijeenkomst nader te verkennen en uit te werken.

Aanmelden en kosten

U moet zich aanmelden bij de RCE. De kosten voor deze bijeenkomst zijn € 50 (incl. koffie, thee, lunch en borrel) per persoon. Dit bedrag graag na bevestiging aanmelding overmaken op IBAN nr. NL 46 INGB 0705 0039 22 t.n.v. Ministerie van OCW te Den Haag. Vermeldt daarbij in ieder geval: naam deelnemer en ‘RCE Socratisch gesprek 29-11-17 – P/955’.

Ik hoop u te ontmoeten op 29 november!

Met vriendelijke groet,

Bill Wei

Specialist conservering en restauratie

 

Nadere informatie Bill Wei b.wei[@]cultureelerfgoed.nl